Så långt borta, men ändå så nära.

Vinden har tystnat och sången med den. Sången över havet. Orden har sagts och ännu en gång går solen ner med vår dag. Låt mig alltid få leva nära. Nära ditt hjärta och nära din famn. Stormen har ebbat och ljuset är tänt hemma hos mig här i staden. Och ingen vet utom vi vad som hänt när solen går opp över taken. Låt mig alltid få leva nära. Nära ditt hjärta och nära din famn.

Vår längtan den skall bära oss över de svåraste haven i land.


Kommentera här: