Reflektion och övriga fokusområden

Har kommit på mig själv idag med att försöka identifiera vad minimalism betyder? Finns det ett enda rätt svar? Eller kan det vara olika beroende på individ och livssituation? Förmodligen har vi alla olika bilder av vad begreppet innebär. Och det kanske inte gör något.

Minimalism innebär för många att i praktiken faktiskt leva med maximalt 100 saker. Dithän kommer nog aldrig familjen Boman, även om tanken är lika inbjudande som den första mjukglassen i vårvärmen. 

 

För oss handlar livsstilen snarare om att:

* endast köpa/behålla saker av stort värde, emotionellt eller praktiskt (kvalitét före kvantitet)

* hålla hemmet rent från saker och lätt att ta hand om

* skapa ett hem vi älskar att umgås i

* skapa ett funktionellt hem med praktisk förvaring snarare än mycket förvaring - var sak på sin plats.

* frigöra likvida medel (pengar) för att uppleva livet tillsammans (resa, gå en onödig nätkurs, ha råd att misslyckas med något, följa drömmar, fixa ett funktionellt hem...)

* frigöra mer tid att umgås, träna, resa, flyga drake... (istället för att ta hand om saker utan egentligt värde)

* tänka klimatsmart (odla mer själv, äta så mycket ekologiskt/närodlat som plånboken tillåter, köra mindre bil, slänga mindre mat, källsortera ordentligt, äta mindre kött, återbruka, skänka - you name it)

                                           Bildresultat för minimalism

Långsiktig förändring

För oss är detta en långsiktig förändring. Det kommer ta tid att ställa om. Därför har vi dedikerat ett helt år till processen. Och efter det, gäller det att hålla i livsstilen. Kanske kan vi på det sättet ändra vårt nuvarande slit-och-slängmönter och i det långa loppet förändra vår grundinställning till konsumtion. 

 

Bomans fokusområden är som följer:

* Mindre prylar (kvalité före kvantitet)

* Färre inköp/konsumtion

* Skapa ett hem vi älskar att umgås i

* Investera pengar snarare än att konsumera upp dem

* Tänka klimatsmart

 

Hemläxa nummer 2

Vilka fokusområden vill ni ha i era familjer? Fundera tillsammans och skriv ner!

 

Lycka till!

 

 

Kommentera här: